hh

نرده صحرایی

  • FIELD FENCE

    FENS FENCE

    حصار مزرعه مناسب برای نگهداری دامهای مزرعه است و دارای دهانه های مشبک کوچکتر در نزدیکی زمین برای جلوگیری از آسیب دیدگی سم حیواناتی است که از حصار عبور می کنند. حصار مزرعه با استفاده از فولاد گالوانیزه ، بافته شده به جای جوش داده شده ، با دسته های انبساطی برای کمک به کشش حصار و انطباق با زمین ساخته می شود.